Trường Mầm non Thanh Hối là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Thanh Hối xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Thanh Hối, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Cán bộ quản lý của nhà trường đều đạt các yêu cầu theo quy định của điều lệ trường mầm non, có đủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, được cấp trên, giáo viên nhân viên trong nhà trường và nhân dân tín nhiệm.

Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định của Điều lệ trường mầm non, thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục. Nhân viên nuôi dưỡng có trình độ sơ cấp trở lên. Cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường được đánh giá xếp loại hàng năm và đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Nhân viên kế toán của nhà trường kiêm nghiệm 2 trường.

100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 71% giáo viên đạt trên chuẩn. Giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác nuôi dưỡng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non, chương trình bồi dưỡng thường xuyên

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học: 16 lớp với 450 trẻ 

- 4 nhóm trẻ 25-36 tháng: 87 cháu 

- 12 Lớp mẫu giáo : 363 cháu